Media Insurance

Scandinavia


Læs mere

Hvem er vi

Hos Media Insurance Brokers, tilbyder vi specialiserede forsikrings tjenester
til mange områder af medieindustrien, i særdeleshed
film og tv producenter.HISTORIE

Media Insurance Brokers blev grundlagt i 1990 og har positioneret sig selv som en af de førende forsikringsmæglere inden for mediebranchen. Nøglen til denne succes er vores fokus på personlig service, de bedste betingelser og hurtige besvarelser på alle henvendelser.


SPECIALISERING

Vi tilbyder konkurrencedygtige forsikringsbetingelser, indgående viden om netop de særlige hensyn der er når film, tv, reklame, koncerter, underholdning & begivenheder skal være dækket optimalt, samt hurtig og effektiv skadesbehandling.


HVAD OG HVOR

Vi arbejder sammen med velrenommerede forsikringsselskaber, som sikrer vores kunder den bedste dækning og skadesbehandling. Med kontorer i London, Dublin, Glasgow og Los Angeles er vi altid parate til at tage os af de særlige behov, der måtte være når optagelser finder sted i udlandet.

Specialiserede forsikringer for

Medie- og underholdningsbranchen


Produkter


Film – og TV

Produktionsforsikringen for Film og TV er en skadesforsikring, som på world wide basis giver producenten en meget bred forsikringsdækning for størsteparten af de risici, som vil optræde I forbindelse med selve Film & TV optagelserne, samt efterfølgende redigering og efterarbejde.

Persondækning/Cast

Forsikringen dækker de dokumenterede afholdte ekstraomkostninger, som opstår ved at en navngiven person pga. ulykkestilfælde eller sygdom ikke kan deltage i de planlagte optagelser. Denne dækning kan udvides til også at gælde ved pludselig sygdom eller ulykke hos pårørende (Bereavement).

Regi

Dækker det materiale og de genstande som producenten har købt, lånt eller lejet til brug herfor. Regi omfatter især: rekvisitter, kostumer, garderobe, kulisser og tilsvarende genstande, som man har i sin varetægt før, under og efter optagelserne, og som vil komme med på billedet når optagelserne finder sted.

Teknisk Udstyr

Teknisk udstyr der bruges i forbindelse med optagelserne, samt evt. i den efterfølgende redigering. Det udstyr man typisk forsikrer er: kamera, lyd-, lys og gripudstyr samt redigeringsudstyr. Dækningsomfanget er altid baseret på all-risks betingelser, som betyder, at man erstatter tab eller skade, der opstår som følge af en tilfældig, pludselig og udefra kommende påvirkning af genstanden.

Third Party Property

Dækker genstande som ikke direkte er regi, men som producenten har i sin varetægt. Det kan være genstande i bygninger, eller andre steder hvor der optages, som man har rådighed over, eller frihed til at bruge. Denne tillægsforsikring er konstrueret således, at den samler ”hullet” op mellem ansvarsforsikringen og regi forsikringen.

Ekstra Expense

Denne særlige dækning knytter sig især til udstyrs- og regi forsikringen, men også til de faciliteter man låner eller benytter i forbindelse med optagelserne. Forsikringen yder erstatning for de dokumenterede ekstra omkostninger producenten må afholde, ud over den normale reparation af genstanden, for at undgå forsinkelse af produktionen.

Kontorinventar mm

Dækker tab af eller skader på det udstyr, som produktionen har med på locations under optagelserne, på produktionskontoret eller i transit til og fra location. Dette kan være computere, kopimaskiner, scannere osv. Kontantbeholdning som producenten eller hans betroede har med på optagelser/på produktionskontoret er dækket ved indbrudstyveri fra aflåste lokaler eller boks samt røveri fra person.

Negative/Faulty stock

Dækker de ”tilfældige, pludselig, og udefra kommende” skader, der kan ske på selve negativet eller originalbåndet (optagemediet) under hele processen fra optagelsernes start til det færdige produkt bliver afleveret til producentens kunde. Erstatningen vil være de dokumenterede afholdte ekstra omkostninger, der skal til for at reetablere det ødelagte materiale, ud over det allerede godkendte budget.

E&O (Errors & Omissions)

Retter sig primært mod produktioner til det udenlandske marked og forlanges ofte af det firma, der har distributions-rettighederne, eller er co-producenter eller finansielle partnere. Omfatter bl.a. erstatningskrav mod distributør, co-producent, finansiel partner og producent, der kan opstå, hvis man i produktionen har krænket personer, brugt musik, filmklip, titler, navne m.v. – alt hvor der kan være rettigheder man evt. ikke har opnået.


Og meget mere


Rejseforsikring

Skal i ud og rejse? Så kan vi arrangere rejseforsikring. Denne dækning tilbydes hovedsageligt i kombination med en af vores andre dækninger og udbydes sjældent alene.

Særlig værdi

Særlig værdi kan være, kunstgenstande, smykker, ure, pelsværk etc. Vi dækker de fysiske skader eller tab af genstande, som er ejet af jer eller i jeres varetægt og bliver brugt til den forsikrede produktion. Dette er en tillægsdækning til en produktionsforsikring.

Essential Element

Essential element er en person som anses for uundværlig for produktionen. Denne tillægsdækning giver producenten ret til at opgive produktionen, hvis den uundværlige person bliver uarbejdsdygtig på grund af en ulykke, sygdom eller død, som forhindrer gennemførelsen af produktionen. I tilfælde af opgivelse, er producenten godtgjort for alle omkostninger brugt eller afholdt forud for opgivelse af produktionen. Essential element dækning kræves ofte af en distributør, der ikke ønsker et projekt at gå videre, uden en speficik skuespiller eller instruktør der er involveret i en spillefilm eller tv-produktion.

Kidnap & Ransom

Kidnap & Ransom forsikring (K&R) er henvendt til personer og selskaber , der opererer i højrisikoområder i hele verden. Designet til alle studier og produktionsselskaber omfatter dækningen trusler, forsvinden, overfald, driftstab og akut flytning.

Events, musikere og festivaler

Vi kan tilbyde specialiserede forsikringer til events, musikere og festivaler. Dækning omfatter bl.a. musikudstyr på lager, på scenen eller i transit overalt i verden – dækker for tab, tyveri eller beskadigelse, også for lejet udstyr. Dæk dit tab af indkomst eller omkostninger fra koncerter og events – vi tilbyder også dækning for annulering/opgivelse og non-appearance og meget mere. Kontakt os, for at høre mere.

Med en bred vifte af produkter, tilpasses den individuelle dækning altid den enkelte produktion, hvad enten det er en stor spillefilm, en lille tv dokumentar eller anden underholdnings begivenhed.


Ofte stillede spørgsmål


Hvornår skal vi anmelde en skade til jer?

Med det samme. Selvom I ikke har kendskab til skadens omfang og detaljer, er det vigtigt at anmelde den til os med det samme. Forsikringselskabet kan derved hurtigere behandle skaden og det er nemmere for jer, at fremskaffe den fornødne dokumentation og de involverede personer på produktionen er stadig til at få fat på. Kontakt nadia@mediainsurance.dk

Hvis vi har en skade som berør mere end et afsnit af policen skal vi så betale flere selvrisikoer?

Nej, der bliver altid kun fratrukket en selvrisiko og det vil være den højeste.

Er det nødvendigt at lave skriftligt lejeaftaler når vi lejer udstyr, locations, rekvisitter osv?

Ja hvis uheldet skulle være ude og I får en skade på en lejet genstand, skal forsikringsselskabet se dokumentation for, at I havde ansvaret for genstanden og at I er erstatningspligtige.

Kan vi opbevare udstyr, rekvisitter osv. i biler?

Hvis køretøjet bliver efterladt uden opsyn i perioden mellem kl. 07.00 og kl. 19.00, kræves der at:

           i.     Køretøjet er aflåst og parkeret på et område som er tilstrækkeligt tæt på film location/studiet eller det beboelsesområde hvor man bor, således at køretøjet hele tiden kan ses af holdet.

         ii.     Alt udstyr som bliver opbevaret i køretøj uden opsyn, uanset tid på dagen, skal være ude af syne og ligge i aflåste rum som f.eks. bagagerum.

Hvis køretøjet efterlades uden opsyn i tidsrummet: kl. 19.00 – kl. 07.00, er det desuden en betingelse, at:

           i.     Køretøjet er aflåst og forsynet med en aktiveret alarm og startspærre (hvis startspærre er installeret) og parkeret lige udenfor eller på en af jeres ansattes bopæl. Alternativt kan køretøjet parkeres i en aflåst garage eller indhegnet område med en vagt tilstede hele tiden.

Er biler som bliver brugt foran kameraet automatisk dækket af vores police?

Nej, brug af biler skal anmeldes til os på forhånd. Vi skal kende model, bilens værdi samt hvad den skal bruges til.

Kan en bil forsikres som rekvisit under en produktionsforsikring?

Ja, vi skal have vedlagte skema retur i udfyldt stand, med alle spørgsmål besvaret (senest 3 dage før bilen skal bruges).

Hvilken dækning har bilen så under produktionsforsikringen.

Vi kan kun lave det som svarer til kaskodækningen, altså skade på bilen sket ved en tilfældig, pludselig og uforudsigelig hændelse.

Vi kan/må IKKE lave den lovpligtige ansvarsforsikring, som 100% er bilejerens ansvar.

Hvordan tilføjes en person (cast) dækning under en helårlig produktionsforsikring?

Det vedlagte skema skal retur i udfyldt stand + helbredserklæring. (sendes i god tid inden start)

Hvad er helbredserklæringer?

Helbredserklæringer udfyldes af nøgle personer for film- og tv produktioner. Der er to slags helbredserklæringer. Den ene hedder en Statement of Health(SOH) og den anden hedder en Cast Medical(CM). En SOH kan udfyldes af nøglepersonen selv, og CM skal udfyldes af en læge.

Kan børn forsikres?

Børn under 6 år skal udfylde cast medical hos en læge. Vi skal også vide hvor mange dage barnet er med og hvad barnets rolle er. Alle børn under 16 år skal desuden vedlægge kopi af vaccinationsbevis.

Er der nogen aldersgrænse for dækning af personer?

Ja som udgangspunkt dækker forsikringsselskabet kun op til 72 år. Er vedkommende over 72 år, skal vi også vide hvor mange dage personen er med, hvor meget 1 dags optagelser koster og hvad personen skal lave i sin rolle. Ud fra disse oplysninger vil forsikringsselskabet så afgøre om de vil dække personen og ud fra hvilke betingelser.

Hvem skal udfylde hvilke helbredserklæringer?

Dette er et spørgsmål om den pågældende produktionens budget og personens alder. For personer i alderen 6-72 år, udfyldes en Statement of Health (SOH). Dog med undtagelse for Film og TV/Dramaer, i alderen 50- 72, hvis produktionen over 30 millioner kroner, udfyldes en cast medical. For produktioner over 30 millioner udfyldes altid en cast medical.

Hvor kan jeg finde helbredserklæringer?

Download link til Statement of Health her.

Download link til Cast Medical her.Vores kunder

Vores kunder er glade for den personlige service og hurtige besvarelse på alle henvendelser. Se hvem der er blandt vores kunder her.
Medarbejdere


Tommy Saks

Administrerende Direktør

Tommy varetager den daglige drift af Media Insurance. Han er født og opvokset i Sverige og uddannet cand.jur. Med hans indgående kendskab til forsikringer i mediebranchen danner han basis for hele virksomheden. Tommy varetager alle forsikringer i Sverige og Norge.

Christopher Saks

Administration, Country Manager Danmark & IT-udvikling

Christopher bistår Tommy i den daglige administration af virksomheden. Christopher har over 10 års erfaring i forsikrings branchen. Han er i stand til at identificere potentielle risici inden for netop film og TV produktioner og yde professionel bistand herfor.

Nadia Ring

Skadebehandling, mm.

Nadia varetager skadebehandlingen, med stor tilfredshed for vores kunder. Desuden varetager Nadia kontrol af helbredserklæringer. Nadia er uddanet fra Copenhagen Business School og kan snakke og skrive Dansk, Svensk, Tysk og lidt Norsk.


I Norge samarbejder vi lejlighedsvis med Lasse Kvalnes fra Lyberg & Partnere. Kan kontaktes på lasse.kvalnes@lyberg.noKontakt os

Kom i kontakt med os på telefon eller email. Vi befinder os på Hyskenstræde 16, 1.sal. Vi er til rådighed.KONTAKT INFORMATION

Tommy (+45) 22127038

Christopher (+45) 20887061

Nadia (+45) 25390967

 tommy@mediainsurance.dk

 christopher@mediainsurance.dk

 nadia@mediainsurance.dk

Hyskenstræde 16, 1.sal 1207 København